1. [Xem] Quy định diễn đàn mRaovat

  Diễn đàn rao vặt Miễn Phí 2018, 2019, 2020, Link Dofolow
  Diễn đàn cho ĐĂNG TIN MIỄN PHÍ, CHẤT LƯỢNG.
  Mọi hành vi SPAM sẽ bị xóa toàn bộ bài viết và ban vĩnh viễn IP chỉ trong 1 click của admin ^^
  Nếu không nhận được EMAIL xác nhận thành viên khi đăng ký, vui lòng kiểm tra EMAIL từ hệ thống trong hộp thư SPAM!
Dismiss Notice

[Xem] Hưỡng dẫn đăng tin rao vặt hiệu quả

Thành viên cố tình comment cho đủ bài viêt sẽ bị Baned vĩnh viễn và cấm IP.
Hãy chung tay bấm nút báo cáo SPAM vì một cộng đồng phát triển.

Bài tập về câu tường thuật có đáp án

Thảo luận trong 'Rao vặt Tổng hợp' bắt đầu bởi mientrunghd, 14/10/21.

 1. mientrunghd

  mientrunghd Member

  Tham gia ngày:
  18/4/20
  Thảo luận:
  254
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nữ
  Web:
  Câu tường thuật trong tiếng anh là gì?

  Câu tường thuật Reported Speech được dùng khi người nói muốn thuật lại một cách gián tiếp câu nói, ngôn ngữ của người nào đó. Hay hiểu theo cách đơn giản đó là đi từ hình thức câu trực tiếp (trích dẫn trong dấu ngoặc kép) đưa về câu gián tiếp thông qua sự biểu đạt với hình thức tường thuật.

  Phân loại các câu tường thuật trong tiếng anh

  Câu tường thuật của câu phát biểu: là loại tường thuật dễ thực hiện nhất với 4 bước cơ bản.

  Cấu trúc câu: S + say(s) / said hoặc tell / told + (that) + S + V

  √ Bước 1: Lựa chọn một động từ chính trong câu gián tiếp (có thể là say/tell và ở thể quá khứ là said/told)

  Lưu ý: Trong quá trình tường thuật từ câu trực tiếp sang gián tiếp thì thường động từ giới thiệu sẽ ở thể quá khứ, kèm theo đó là có hay không từ “that” đều được.

  Ví dụ: Jane said (that) she didn’t follow her plan.

  √ Bước 2: Lùi thì phù hợp trong câu tường thuật (thông thường động từ chính sẽ bị lùi 1 thì so với ở câu trực tiếp)

  Tường thuật trực tiếp

  Tường thuật gián tiếp

  Simple present (thì hiện tại đơn)

  Simple past (thì quá khứ đơn)

  Present continuous (thì hiện tại tiếp diễn)

  Past continuous (thì quá khứ tiếp diễn)

  Simple past (thì quá khứ đơn)

  Past perfect (thì quá khứ hoàn thành)

  Present perfect (thì hiện tại hoàn thành)

  Past perfect (quá khứ hoàn thành)

  Past perfect (quá khứ hoàn thành)

  Past perfect (quá khứ hoàn thành)

  Present perfect continuous (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

  Past perfect continuous (thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

  Past continuous (thì quá khứ tiếp diễn)

  Past perfect continuous (thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn)

  Future (tương lai đơn)

  Present conditional (Điều kiện ở hiện tại)

  Future continuous (tương lai tiếp diễn)

  Conditional continuous (điều kiện tiếp diễn)


  Dạng 1: Viết lại đúng các câu sau bằng cách sử dụng cấu trúc câu tường thuật

  1. “Please download the information from this file,” the director said to us.

  The director told us ………………………………………………………

  2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

  Her mother asked her where ……………………………………

  3. “Which way are you planning to go to the beach?” Mary asked us

  Mary asked us which …………………………………………….

  4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said to Lisa.

  The clerk told Lisa………………………………………………………

  5. “Don’t come to my house without prior notice.” May’s colleague said to her.

  May’s colleague told her ……………………………………………………

  6. “Can you do this project best?” My manager told me

  My manager told me ………………………………..

  7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite and courteous person so I love him very much.”

  Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

  8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

  The customer asked me ………………………………..

  9. Jenny said to him: “Please lend me your car to carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”

  Jenny asked him …………………………..

  11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to her.

  Jisoo’s mother told her ……………………………..

  12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

  Tim’s roommate asked him ………………………………………………

  13. “Don’t do anything worse, Jane.” Jane’s brother said to her.

  Jane’s brother told her …………………………………….

  14. She said: “I’ll take you to school tomorrow, Jack.”

  She told Jack…………………………………….

  15. “If you accept to take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said to us.

  The seller told us …………………………………………………………..

  16. “What do you plan to buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

  Tom asked me ……………………………………………………………

  17. “I will get back to you as soon as possible,” the clerk said to him.

  The clerk told him …………………………………………….

  18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

  Mina’s colleague asked her ……………………………………

  19. “I want lots of people to come to my birthday party.” My brother said to me

  My brother told me ………………………………………………………….

  20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said to her.

  Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

  21. “How long are you planning to study in Australia?” my roommate asked

  My roommate asked me …………………………………………………

  22. “Are you planning to go to school by train?” Britian’s mother asked him

  Britian’s mother wanted to know………………………………………………

  23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

  March’s mother told him …………………………………………………….

  24. “Will you come to the concert to see my show?” my neighbor asked me

  My neighbor invited me …………………………………………………

  25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said to her.

  Mary’s father told her …………………………………………….

  26. “Did the doctor come to see you yesterday?” My mother asked

  My mother asked me…………………………………………..

  27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said to me

  The neighbor told me ……………………………

  28. “What do you want to cook for breakfast, mommy?” Kate asked

  Kate asked her mother …………………………….

  29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

  Peter’s sister asked him …………………………………..

  30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

  The customer wondered…………………………………………..

  31. “You has better do well everything that your boss requested, Anna.” John said.

  John advised Anna ………………………………………………………..

  Đáp án

  1. The director told us to download the information from that file.

  2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

  3. Mary asked us which way we were planning to go to the beach.

  4. The clerk told Lisa to bring that outfit over there if it had any damage.

  5. May’s colleague told her not to come to her house without prior notice.

  6. My manager told me if I could do that project best.

  7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite and courteous person so she loved him very much.

  8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

  9. Jenny asked him to lend her his car to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.

  10. Jisoo’s mother told her not to stay up late.

  11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

  12. Jane’s brother told her not to do anything worse.

  13. She told Jack that she would take him to schook the next day.

  14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted to take that survey.

  15. Tom asked me what I planned to buy for my girlfriend’s birthday.

  16. The clerk told him that she would get back to him as soon as possible.

  17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

  18. My brother told me that he wanted lots of people to come to his birthsay party.

  19. Lisa’s boyfriend told her not to drink that glass of water because it was brandy.

  20. My roommate asked me how long I was planning to sudy in Australia.

  21. Britian’s mother wanted to know if he was planning to go to school by train.

  22. March’s mother told him not to turn on the indoor heater when nobody was there.

  23. My neighbor invited me to come to the concert to see her show.

  24. Mary’s father told her not to drive when she was on the phone.

  25. My mother asked me if the doctor had come to see me the day before.

  26. The neighbor told me not to step on the grass.

  27. Kate asked her mother what she wanted to cook for breakfast.

  28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

  29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

  30. John advised Anna to do well everything that her boss had requested.
   

  Chia sẻ trang này

Đang tải...

Chia sẻ trang này